Heading layer
- отримувати адміністративнi послуги онлайн без черг та зайвих витрат.
- економити час на пошуки даних;


- отримувати інформацію про оновлення чинного законодавства України;

Даний ресурс дозволяє:
- користуватися великою базою корисних посилань на актуальні ресурси;Ви маєте унiкальну можливiсть вести спілкування із реальними фахівцями та аналізувати різноманітні проблеми і шляхи їх вирішення;
Користуйтесь зоазками документiв та черпайте актуальну інформацію про розгляд аналогічних справ.
Slider

Родинні стосунки та принципи моралі у законодавстві

 

Родинні стосунки та принципи моралі у законодавстві

 

Старість - неминуча категорія для кожного із нас. Це не лише прощання із красою, зморшки та домашні серіали. Це ще і постійна потреба у підтримці, спілкуванні із рідними та побутова допомога. З дитинства нас навчали, що ми маємо дбати про стареньких та подавати у старості стакан води. Але чи справді кожен із нас це робить і що про все це говорить законодавство? Про це сьогодні і піде мова у нашій статті...

 

Старе-не моє!

 

Держава дбає про свій народ і це відображено  цілій низці нормативно-правових актів,  які чітко регулюють усі аспекти. За загальним правилом про стареньких батьків повинні піклуватися рідні і ось тут постає питання того, наскільки широке це коло?

Пунктом 7, Постанови від 29 грудня 2009 р. N 1417, якою затверджено " Типове положення  про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) визначае:  територіальний  центр  може  надавати  платні  соціальні послуги    межах  наявних  можливостей),  визначені   постановою  громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування  і  мають  рідних,  які  повинні забезпечити їм догляд  і допомогу;  громадянам, які перебувають у складній  життєвій  ситуації  у зв'язку   з   безробіттям   і  зареєстровані  в  державній  службі зайнятості  як  такі,  що   шукають   роботу,   стихійним   лихом, катастрофою    мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів,   осіб   похилого    віку,    інвалідів),    якщо 
середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей вищий ніж прожитковий мінімум  для сім'ї.    

 

Відповідно до норм Сімейного кодексу України (Стаття 3. Сім'я. п2.) сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Зважаючи на загальний зміст Кодексу, можна дійти висновку про такі важливі ознаки сім'ї,  як кровна спорідненість, родинні зв'язки,  шлюбні   відносини,   а   положення   про   встановлення батьківства,  викладені у частині третій статті 53, дають підстави для визнання ознаками сім'ї фактичних шлюбних відносин.

 

 Стаття 17 цього нормативного акта вводить до правового обігу поняття "родичі
по прямій висхідній і низхідній лінії", "повнорідні і неповнорідні брати і сестри", а в статті 95 вжито термін "інші родичі", до яких віднесено діда,  бабу,  брата,  сестру,  а також вітчима і  мачуху дитини та осіб,  які постійно виховували дитину і утримували її як
члена своєї сім'ї, надаючи їй систематичну матеріальну допомогу.

 

Хто ж складає групу "подружжя"? Така группа осіб сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім'ї має одинока особа.Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

 

Абзац 2 ст. 64 Житлового кодексу України передбачає, що до членів сім»ї наймача належать дружина наймача, їхні діти і батьки. Членами сім»ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом із наймачем і ведуть із ним спільне господарство. Житловий кодекс  Української  РСР,  визнаючи  гарантії  права
громадян  на  житло,  встановлює  права і обов'язки наймача жилого приміщення та членів його сім'ї,  які проживають разом з  ним,  за договором   найму,   обов'язковим   елементом  якого  є  плата  за користування житлом та за комунальні послуги. Частина друга статті
64  цього Кодексу передбачає,  що до членів сім'ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім'ї наймача може бути визнано  й  інших  осіб,  якщо  вони  постійно  проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. Аналогічні положення щодо  членів  сім'ї  власника  будинку  (квартири) містить частина
четверта статті 156 Кодексу.

     Таким чином,  законодавець не встановив  вичерпного  переліку осіб,  які  належать  до  кола членів сім'ї наймача,  але визначив критерії,  за якими осіб,  не пов'язаних  любними  або  родинними стосунками, віднесено до них.

Конституційний Суд України у п. 6 Рішення «Про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї» від 03.06.1999 р. № 5-рп/99 розрізняє членів сімей взагалі (відносить до них чоловіка або дружину, прямих родичів по низхідній і висхідній лініях — дітей і батьків) та членів сімей, які перебувають на утриманні або проживають із суб»єктами права (інші особи, що постійно мешкають з ними та ведуть спільне господарство, зокрема, не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв»язках (брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки тощо). Обов»язковою умовою визнання їх членами сім»ї крім факту спільного проживання є ведення із суб»єктом спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

 

У пункті 1.26 статті  1  Закону  України  "Про  оподаткування прибутку  підприємств"  від  28  грудня  1994  року N 334/94-ВР (з наступними змінами) членами сім'ї фізичної  особи  "вважаються  її чоловік  або  дружина,  прямі родичі (діти або батьки) як фізичної 
особи,  так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого   прямого   родича   фізичної  особи  або  її  чоловіка (дружини)". 
У цьому Законі застосовано термін "прямі родичі",  до яких належать діти та батьки.
 
Стаття 37   Закону   України   "Про   пенсійне  забезпечення" ( 1788-12  )  визначає  коло  непрацездатних  членів  сім'ї.  Ними вважаються: а)  діти,  брати,  сестри  й  онуки,  які  не  досягли 18 років або старші цього віку,  якщо  вони  стали  інвалідами  до досягнення 18 років,  при цьому брати,  сестри й онуки - за умови, якщо вони не мають працездатних батьків; б) батько, мати, дружина, чоловік,  якщо вони є інвалідами або досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;  в) один з батьків,  або чоловік (дружина),  або дід,  бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми,  братами, сестрами чи онуками  померлого  годувальника,  які  не  досягли 8 років,  і не працює; г) дід і бабуся - у разі відсутності осіб,  які за законом зобов'язані їх утримувати. 

 

Згідно з пунктом 2 статті 10 Закону України ( 3551-12 )  "Про статус ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту"  від 22 жовтня 1993 року N 3551-XII (з наступними  змінами)  до  членів сімей  загиблих  (тих,  які пропали безвісти) військовослужбовців, 
партизанів та інших осіб належать: утриманці загиблого або ті, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя,  який не одружився вдруге,  незалежно  від  того, виплачується  йому  пенсія чи ні;  діти,  які не мають (і не мали)
своїх сімей;  діти,  які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення  повноліття;  діти,  обоє  з  батьків яких загинули або пропали безвісти.
Про поняття  "близькі  родичі"  йдеться у пункті 11 статті 32 Кримінально-процесуального  кодексу  України.  До  них   віднесено батьків,  дружину,  дітей,  рідних  братів,  сестер,  діда,  бабу, онуків.  Таке ж коло близьких родичів закріплює і стаття 2  Закону 
України  "Про  державний  захист працівників суду і правоохоронних органів"
  від  23  грудня  1993  року  N  3781-XII    наступними змінами) ( 3781-12 ).
Близькі родичі - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, посягання на життя, здоров'я, житло і майно яких перешкоджає виконанню працівниками суду і правоохоронних органів покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав (ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів м.Київ, 23 грудня 1993 року N 3781-XII). 
Близькі родичі - фізичні особи, природний зв'язок між якими ґрунтується на походженні один від одного або від спільних предків і має правове значення у випадках, передбачених законодавством. Близькими родичами є чоловік/дружина, батьки, діти, рідні б ати і сестри положе (МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового ння про комісії з питань етики 23.09.2009 N 690). 

Таким чином, виходячи із узагальненого аналізу норм закону видно, що до кола родичів відносяться не лише особи першого ступеня спорідненості, але й інші особи.

Add comment


Security code
Refresh

Free Joomla! templates by AgeThemes